ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256ๅ

โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยามูลนิธิ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นอนุบาลและประถม
เปิดรับสมัคร รอบแรก วันที่ 4-8 ธันวาคม 2560
...

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
Tel: