โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู ใช้ระบบบริหารโรงเรียนอิสลาม ในการออกใบ(ปพ.1) ระดับประถมศึกษา

2016-08-23 15:33:28

โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู ใช้ระบบบริหารโรงเรียนอิสลาม ในการออกใบ(ปพ.1) ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ใช้ระบบบริหารโรงเรียนอิสลาม (Ischoolme) ในการออกใบ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1) 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 จากบริษัท อิสลามิค ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โรงเรียนที่ร่วมเติบโตไปกับเรา