อบรมการใช้งานโปรแกรม รอบที่ 2 ให้กับโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา จ.ปัตตานี

2017-12-26 09:09:39

อบรมการใช้งานโปรแกรม รอบที่ 2 ให้กับโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา จ.ปัตตานี

คณะทีมพัฒนาระบบ iSchool ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน และอบรมการใช้งานโปรแกรม รอบที่ 2 ให้กับโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560
#เรามุ่งสู่อนาคตแห่งความสำเร็จไปพร้อมกับคุณ
#จัดโดย บริษัทอิสลามิคซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่นจำกัด

โรงเรียนที่ร่วมเติบโตไปกับเรา