บริษัท อิสลามิค ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด พบปะเยี่ยมเยี่ยนโรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์

2016-08-23 15:43:09

บริษัท อิสลามิค ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด พบปะเยี่ยมเยี่ยนโรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์

บริษัท อิสลามิค ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด พบปะเยี่ยมเยี่ยนโรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

โรงเรียนที่ร่วมเติบโตไปกับเรา