อบรมการใช้งานระบบบริหารงานโรงเรียนอิสลาม

2016-08-23 12:00:31

อบรมการใช้งานระบบบริหารงานโรงเรียนอิสลาม

จัดอบรมการใช้งานระบบบัญชี I-School ให้กับโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการใช้งาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดโดยบริษัท อิสลามิค ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

โรงเรียนที่ร่วมเติบโตไปกับเรา