Public Relations

ประชาสัมพันธ์
Image

ช่วยให้งานบริการโรงเรียนง่ายขึ้น

Image

รองรับอุปกรณ์ได้หลากหลาย

Image

ตรวจสอบข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน

Image

เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการจ่าย

Image

เเจ้งเตือนข้อมูลเเละพฤติกรรมนักเรียนผ่าน LINE

Image

เครื่องพิมพ์บัตรอัตโนมัติ

1 2 3 4


โรงเรียนที่ร่วมเติบโตไปกับเรา