แผนการศึกษา

0

ครู/บุคลากร

0

นักเรียน

200

FACEBOOK โรงเรียน

ปฏิทิน โรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 43/3 หมู่ที่ 7 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
Tel: 0-7320-2015